• Şehir: Ankara
  • Kuruluş Tarihi: 14.01.1988
  • Başkan: Filiz İpek
  • 2. Başkan: Hilal Oğuzer
  • Sekreter: Evrim Erdem
  • Sayman: Hafize Erinç
  • Yönetim Kurulu Üyesi: Semra Sancak
  • Program Direktörü: Meral Hacıpaşaoğlu