STRUGA KULÜBÜ VE LİDERLİK AKADEMİSİ

13-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında Floransa’da gerçekleşen Guvernörler Toplantısında görüşülen ve alınan kararlardan biri de Makedonya Struga Kulübü‘nün kapatılması ile ilgili oylama oldu.


Struga Kulübü ve Türk Ünyonu’nun ilişkisi hakkında biraz bilgilendirmek açısından ; 2013 yılında Avrupa Federasyonu’nun “Twinning Project “ İkizleşme Projesi “ kapsamındaki tavsiyesi üzerine yeni kurulmakta olan Struga Kulübü ile Türk Ünyonu Mart 2013 de ikizleşme ile ilgili gerekli prosedürü tamamladılar . Kültürel ve tarihi bileşenlerimiz olan Makedonya ‘nın Struga Kulübü’ne Türk Ünyonu Soroptimistlik konusunda eğitici ve yol gösterici oldu. Struga Kulübü kurucu Başkanı Katerina VASİLESKA’NIN “Liderlik Akademisi “ projesi benimsendi ve Türk Ünyonu – Kulüp Struga ortak projeye başladılar.


Üç yıl boyunca proje bir çok genç kıza önderlik etti , ufuklarını açtı .Ünyonumuz ; öğrenci, gönüllü Türk Soroptimist eğitmen katılımı , maddi kaynak açısından da önemli katkılarda bulundu ; diğer ülkelerden ( örnek Kosova , İtalya , İspanya , Litvanya , Avusturya , Makedonya , İsveç vb.) eğitimci ve öğrenciler de akademiye devam ettiler. Söz konusu proje “2014 Yılı SIE En İyi Uygulama Ödülüne” layık görülmüştür.


Ancak 2016 Aralık ayında Struga Kulübü Başkanı tarafından üye kayıpları ve bazı iç sorunları yüzünden kapanacakları hakkında yazı aldık ve daha önce de bizleri bilgilendirmedikleri için şaşırdık . Akabinde SIE Scholarship Komite Başkanı Struga Liderlik Akademisi konusunda SIE Başkanına iletilmek üzere detaylı bir rapor istedi, TSKF Başkanı Nilgün PAKKAN ikizleşmeden başlayarak tüm süreci ve bu konuda ne kadar hassas olduğumuz ve nerede olursa olsun bu projenin “Proje Lideri “ olmamızı belirten detaylı ve belgelere dayanan raporu 30.12.2016 tarihinde SIE Başkanı’na , SIE Burs Komisyonu Başkanı ‘na ve bu konuda daha önceden de konu hakkında bilgi vermiş olduğu SIE 2. Başkanı Emine ERDEM’e , TSKF Guvernör İlke EROL’a ve Yönetim Kuruluna iletti.


Guvernörler toplantısında Struga Kulübü’nün kapanmasının oylanmasına sıra gelince ; TSKF Başkanı Nilgün PAKKAN Türk Ünyonu adına söz almak istedi , ancak kurallar gereği söz hakkı guvernörlerimizde olduğundan ; durumu guvernörümüz Nur ÇAĞLAR’A özetledi ve guvernörümüz söz alarak durumun ve kapanma kararının bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.
Ancak oylama sonucunda “hayır” , ve “çekimser” oylar “evet” oylarından eksik kaldı ve kapatılma kararı alındı.


Bu arada projenin tamamen adapte edilerek ; İskandinav Ülkeler tarafından uygulanmaya konmuş olduğuna da öğrendik ve paylaşım olmamasından dolayı üzüntü duyduk.


15 Temmuz 2017 tarihinde Kongre Programında Guvernörümüz İlke EROL; Successful SIE pilot projects : How to build an innovative leadership and mentoring programme başlığındaki Moderatör Elena SAVU yönetiminde , diğer katılımcıların Anna Maria ISASTİA – GD İtaylan Ünyon Başkanı ,Corinna SALANDER, Stuttgart Üniversitesi , Barbara MUGGENTHALER, Public Auditor, Almanya mentoring program ve Catherine WESTLİNG “ Soroptimist Nordic Leadership Academy Actress”, İsveç olduğu oturumda konuşmacı olarak yer aldı . Kuruluşundan bu güne dek olan gelişmeleri özetledi. “Soroptimist Nordic Leadership Academy” temsilcisi üye de bu sene başarı ile programı gerçekleştirdiklerini ve hazır programı adapte etmekten duydukları memnuniyeti ve bu konuda SIE’den aldıları katkıları da sözlerine ekledi. Oturum sona erdiğinde Türk Ünyonu olarak tüm dinleyenleri ve oturum paydaşlarını bilgilendirmek üzere TSKF Başkanı Nilgün Pakkan söz aldı ; öncelikle bu projenin bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı ve 2013 yılından beri verilen emekler için teşekkür edilmesi gerekenler olduğunu belirtti ; Mine KAVALA, Sevil KOCA, İlke EROL, Nurgül DURAN , Kulüp Struga kurucu başkanı Katerine VASİLESKA , Valeri , Jasminka ve projeye emek vermiş olan gönüllü tüm eğitimcilere, hiçbir maddi katkı almadan gerçekleştiren TSKF Yönetimlerine. Diğer bir kocaman teşekkür ise kulüplerimize ve üyelerimize ; bu projeye inandılar, sponsor oldular , kızlarımıza ve Ünyon yönetimlerimize destek verdiler. İsimlerini burada sehven zikredilmemiş kişiler olabilir , af ola ! Bu arada ; Struga’da gerçekleşen eğitimin alt gelir grubu gençlerine ulaşabildiğini ve onlara bu konuda fırsat eşitliği tanındığı da konuşmada belirtildi. Sonuç olarak ; Ünyonumuzun “Seferihisar Gençlik Kampı’nda “  gösterdiği başarıyı şartlar sağlandığı durumda uluslararası platformda da göstereceğine inanıyoruz.