Misyon

Misyon
Soroptimistler, küresel ağının üyeleri ve uluslar arası ortaklıklar aracılığıyla genç kız ve kadınların yaşamlarını değiştirmek için fırsatlar yaratır ve harekete geçmeyi telkin eder.


Vizyon
Uluslar arası Soroptimist günümüzün iş ve meslek kadınları için canlı, dinamik bir kuruluştur.

Biz; kadın ve kız çocuklarının birlikte bireysel ve müşterek potansiyellerine ulaştığı, özlemlerini gerçekleştirdiği ve tüm dünyada güçlü, barışçıl topluluklar yaratma adına eşit söz hakkına sahip olduğu bir dünya için kararlıyız.


Değerlerimiz

Herkes için insan hakları
Küresel barış ve uluslar arası anlayış
Kadının potansiyelinin gelişmesi
Dürüst ve demokratik karar mekanizmaları
Gönüllülük, değişim ve dostluk


Amaçlarımız

Uluslar arası anlayışın, iyi niyetin ve barışın ilerlemesi için hükümetlerle ve diğer organizasyonlarla işbirliği yapmak
Soroptimist amaçlarını tüm dünyada tanıtmak
Uluslar arası Soroptimist Birleşmiş Milletlerde istişari statüsü olan bir Sivil Toplum Örgütüdür.