SIE Eylem Fonu

Action Fund Başvuru Şartları

                                   
Proje SI anahtar programlarından biri veya daha fazlasıyla ilgili olmalı.
Her yıl, ülke başına yalnızca bir başvuruya bağış kabul edilebilir. Bu kural Unionlar ve Single Kulüpler için uygulanır.
Eğer Kulüp Union üyesi ise Kulüp Başkanı gereksinimlerini mecburi olan Union’un tavsiye mektubu ile birlikte sunar.
Proje küçük ölçekli olmalı, resmi veya sivil büyük bir projenin parçası olmamalı, kendi kendine yeten tek bir proje olmalı.
Proje öncelikle kadın ve çocuklara yardım etmeli.
Proje yerel şartların sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmalı.
Union/Single Kulübün başvurusu faal katılımı göstermeli. Yani sadece manevi destek değil, mümkünse parasal destek de olmalı.

 

Dikkat edilmesi gereken diğer kurallar

 

Bir başvuru şunları içermeli:

Projenin tam tarifi, projenin hedefine dikkati çekmek, projenin sosyal veya eğitimsel amacı,
Projenin uygulanmasında Kulüp üyelerinin materyal veya parasal katkıları,
Projenin detaylı bütçesi, ( gelir-gider hesabı)
Action Fund’dan yapılacak bağış miktarının bir limiti vardır. Eğer bir başvurunun tutarı 5.300 EURO’dan daha yüksekse, eğer varsa lütfen mevcut olan diğer parasal kaynakların ne olduğunu belirtiniz.

Sadece bu şartlara uygun başvurular dikkate alınacaktır.


Action Fund conditions E 2008/ shp