TSKF YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu 2 yıllığına seçilir ve Federasyonun idare ve yürütme organıdır. Yönetim kurulu bir başkan,  bir veya daha fazla ikinci başkan, bir sekreter ve bir muhasip olmak üzere yedi (7) asıl üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy çokluğuna göre göreve çağrılması zorunludur.


Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 

Federasyonu temsil eder veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.

Kurulacak yeni Soroptimist Kulüplerini onaylar ve kulüplerin üyelikten çıkarılması hakkında karar verir.

Federasyon gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, yasaların emrettiği defterleri tutar ve muhasibin hazırladığı bütçe tasarısını onaylayarak genel kurula sunar.

Kulüp yönetim kurulları ile doğrudan ilişki kurar ve ortaklaşa çalışmalarda uyum sağlar.

Guvernör raporlarını genel kurula sunar.

Tüzük Komisyonunca hazırlanan tüzük ve yönetmelikleri genel kurulun onayına sunar.

Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alır, Federasyon’a ait taşınır ve taşınmaz malları satar, bina veya tesis inşa ettirir, kira sözleşmesi düzenler, Federasyon lehine rehin, ipotek veya diğer ayni hakları tesis ettirir.

Genel Kurulda alınan kararları uygular.

Her faaliyet yılı sonunda Federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenleyip genel kurula sunar.

Bütçeyi uygular.

Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı alır ve uygular.

Mevzuatın ve Federasyon tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.

Sevil Koca

Başkan

Adana

Başkan Vekili

Igın Atalay

Gaziosmanpaşa

Başkan Yardımcısı

Melek Sine Berkem

Etiler

Başkan Yardımcısı

Muammer Durak

Uludağ

Başkan Yardımcısı

Sevil Bayçu

Eskişehir

Sekreter

Meral Sevim

Seyhan

Federasyon Saymanı

Sıdıka Gül Gürses

Göztepe

 

Yönetim Kurulu Yedekleri

 

Ümit Eşme

Kordon

Nesrin Yeşiltaş

Oran

Nihal Güngör Kılıç

Denizli

 

Ayşin Kılıç

Karadeniz Ereğli

Beyza Üntuna

Levent

Sekreter

Ayşe Kuseyri

Antakya

 

PROGRAM EKİBİ

 

Program Ekibi, Program Direktör ve 2 Program Direktör Asistanından oluşur. Amacı SI, SIE ve TSKF stratejileri ile uyumlu biçimde üretilmiş olan projelerin uygulamasını gerçekleştirmek, takip etmek, geliştirmek ve kulüplerimizde uygulanmasını sağlamaktır.

 

Program Direktör

Filiz Yayla

Uludağ

Program Direktör Yardımcısı

Aslı Velidedeoğlu Kaban

Marmara

Program Direktör Yardımcısı

Ganime Turan

İçel

 

TEMSİLCİLERİMİZ

 

Guvernör 2019-2021

Şafak Bahşişoğlu

Karşıyaka

Guvernör  2021-2023

Hatice İmer

Pendik

Yedek Guvernör  2019-2021

Mirat Tutak

Boğaziçi

Yedek Guvernör  2021-2023

Meltem Balaban

Denizli

 

 

 

TEKNİK KOMİSYONLAR

 

TÜZÜK KOMİSYONU

 

Komisyon bir Başkan ve en az üç üyeden oluşur. Tüzük Komisyonu Başkanı hukukçu olmalıdır. Komisyon üyelerinin hukukçu olmaları veya mevzuat konusunda bilgili olmaları tercih edilir. SI ve TSKF stratejileri ile uyumlu biçimde Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler gibi yönetim unsurlarının tasarlanmasına destek olmak ve tasarlanmış olanların uygulamalarını yerleştirmek, takip etmek, geliştirmek ve kulüplerimizde uygulanmasını sağlamak. Birliğe (Union) hukuksal konularda danışmanlık yapmak en önemli görevleridir.

 

Başkan

İlke Erol

İzmir

Üye

Nazlı Yolaç

Göztepe

Üye

Burcu Gül Soydan

Tarsus Şelale

Üye

Hülya Balkaroğlu

Adana

Üye

 

 

Üye

 

 

 

 

YAYMA KOMİSYONU

 

 

Komisyon bir Başkan ve en az üç üyeden oluşur. Başkanın Kulüp Başkanlığı veya TSKF Yönetim Kadrolarında görev almış olması gereklidir. Yayma komisyonu Soroptimist kuruluşunun benimsediği misyon ve amaçların kadınlara ve topluma iletilmesi amacıyla teşkilatın yaygınlaşması için çalışır. Soroptimistliğin tanınması için gayret saf eder.

 

Başkan

Betül Elmasoğlu

Karşıyaka

Üye

Asude Atalay

Karadeniz Ereğli

Üye

Yeşim Çimen Hurigil

Kordon

Üye

Pınar Dinçer

Mezitli

 

Üye

Onur Bezirci

Ankara

 

Üye

yeni üye

...

 

BURS KOMİSYONU

 

Komisyon bir Başkan ve en az üç üyeden oluşur. Komisyon Başkanının Kulüp Başkanlığı veya TSKF Yönetim Kurulu kademelerinde görev almış olması gereklidir. SI, SIE ve TSKF stratejileri ile uyumlu biçimde eğitim ile ilgili projeler üretmek ve tasarlanmış olanların uygulamasını gerçekleştirmek, takip etmek, geliştirmek ve kulüplerimizde uygulanmasını sağlamak amaçlarındandır.

 

Başkan

Didem Karadibak

İzmir

Üye

Sinem Bal

İstanbul

Üye

Sibel Şardan

Pendik

 

Üye

Şule Kalfa

Adana

Üye

Zehra Aksu

Gaziosmanpaşa

Üye

 

 

 

EDİTÖR

 

Federasyonun yayın işlerinden sorumludur. Editörün aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.

Gazetecilik veya iletişim alanında uzmanlık

Yazarlık ve editörlük deneyimi

Yabancı dil olarak tercihen İngilizce veya Fransızca bilgisi

TSKF organizasyonu, hedefleri ve projeleri konusunda tam bilgili

Grafik dizayn konusunda tecrübe

Bilgisayar tekniklerine hâkimiyet

Yaratıcı ve yerinde karar verebilme yeteneği

Editör

Dilek Yardımoğlu

Karşıyaka

Editör Yardımcısı

Münire Kiremitçioğlu

Göztepe

 

TSKF TOPLUM EĞİTİM MERKEZLERİ

 

Gültepe TEM

Başkan

Ayşe Akhan

Ataköy

Atatürk TEM

Başkan

Mizyel Zorluoğlu

Oran

Başkent TEM

Başkan

Şule Çınar

Gaziosmanpaşa

Ege TEM

Başkan

Gülsen Özkan

Kordon

 
 

 

BALAT KOMİSYONU

 

Başkan

Nurçin Özsoy

İstanbul

 

 

SI 2015 İSTANBUL DÜNYA KONVANSİYONU LOKAL KOMİTE

 

Lokal Komite Başkanı

Emine Erdem

Etiler

Lokal Komite Program Direktörü

İnci Erdem Artan

Etiler

Lokal Komite Program Direktör

Asistanı

Esra Disperati

Beykoz

Yerel Komite Program

Asistanı

Beril Atakul

Marmara

 

SI 2015 İSTANBUL DÜNYA KONVANSİYONU

 

Konvansiyon Başkanı

Emine Erdem

Etiler

Konvansiyon Saymanı

-

-

 

DENETLEME KURULU

 

Aynur Güngör 

Kordon

Duygu Demircan Gür

Seyhan

Serpil Çamoğlu

Eskişehir

Yedek Üye

Elif Yazıcı

Bursa

Yedek Üye

Derin Öncel

Marmara

Yedek Üye

Saadet Sabuncuoğlu

Anıttepe