TSKF YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu 2 yıllığına seçilir ve Federasyonun idare ve yürütme organıdır. Yönetim kurulu bir başkan,  bir veya daha fazla ikinci başkan, bir sekreter ve bir muhasip olmak üzere yedi (7) asıl üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy çokluğuna göre göreve çağrılması zorunludur.


Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 

Federasyonu temsil eder veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.

Kurulacak yeni Soroptimist Kulüplerini onaylar ve kulüplerin üyelikten çıkarılması hakkında karar verir.

Federasyon gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, yasaların emrettiği defterleri tutar ve muhasibin hazırladığı bütçe tasarısını onaylayarak genel kurula sunar.

Kulüp yönetim kurulları ile doğrudan ilişki kurar ve ortaklaşa çalışmalarda uyum sağlar.

Guvernör raporlarını genel kurula sunar.

Tüzük Komisyonunca hazırlanan tüzük ve yönetmelikleri genel kurulun onayına sunar.

Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alır, Federasyon’a ait taşınır ve taşınmaz malları satar, bina veya tesis inşa ettirir, kira sözleşmesi düzenler, Federasyon lehine rehin, ipotek veya diğer ayni hakları tesis ettirir.

Genel Kurulda alınan kararları uygular.

Her faaliyet yılı sonunda Federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenleyip genel kurula sunar.

Bütçeyi uygular.

Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı alır ve uygular.

Mevzuatın ve Federasyon tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.

Nur Velidedeoğlu Kavuncu

Başkan

Moda

Başkan Yardımcısı

Aysun Göğüş

İstanbul

2. Başkan

Mine Kozlubel

İzmir

2. Başkan

Nur Hayat Özdil

İzmit

2. Başkan

Oya Dürüye Mıstıkoğlu

Antakya

Sekreter

Hatice İmer

Pendik

Federasyon Saymanı

Nesrin Gökçe

Ataköy

 

Yönetim Kurulu Yedekleri

 

Alyşe Şerifoğlu

Kuşadası

Müge Sungur Enön

İçel

Elife Kazancı

Konya

Kevser Funda Sanlıman

Boğaziçi

 

Şebnem Dal Üzülmez

Denizli

Yeşim Sevil Işık

Göztepe

 

Feriha Özşahin

Adana

 

PROGRAM EKİBİ

 

Program Ekibi, Program Direktör ve 2 Program Direktör Asistanından oluşur. Amacı SI, SIE ve TSKF stratejileri ile uyumlu biçimde üretilmiş olan projelerin uygulamasını gerçekleştirmek, takip etmek, geliştirmek ve kulüplerimizde uygulanmasını sağlamaktır.

 

Program Direktör

Filiz Yayla

Uludağ

Program Direktör Yardımcısı

Nilay Meriçoğlu

Yalova

Program Direktör Yardımcısı

İlkiz Hancıoğlu

İçel

 

TEMSİLCİLERİMİZ

 

Guvernör 2017-2019

Hüray Böke

Etiler

Guvernör  2018-2020

Nilgün Pakkan

İstanbul

 

 

Yedek Guvernör  2018-2020

Hatice Çubukçu

Adana

 

 

 

TEKNİK KOMİSYONLAR

 

 

TÜZÜK KOMİSYONU

 

Komisyon bir Başkan ve en az üç üyeden oluşur. Tüzük Komisyonu Başkanı hukukçu olmalıdır. Komisyon üyelerinin hukukçu olmaları veya mevzuat konusunda bilgili olmaları tercih edilir. SI ve TSKF stratejileri ile uyumlu biçimde Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler gibi yönetim unsurlarının tasarlanmasına destek olmak ve tasarlanmış olanların uygulamalarını yerleştirmek, takip etmek, geliştirmek ve kulüplerimizde uygulanmasını sağlamak. Birliğe (Union) hukuksal konularda danışmanlık yapmak en önemli görevleridir.

 

Başkan

Betül Onursal

Marmara

Üye

Şükriye Hazar

İstanbul

Üye

Elif Yazıcı

Bursa

 

 

 

YAYMA KOMİSYONU

 

Komisyon bir Başkan ve en az üç üyeden oluşur. Başkanın Kulüp Başkanlığı veya TSKF Yönetim Kadrolarında görev almış olması gereklidir. Yayma komisyonu Soroptimist kuruluşunun benimsediği misyon ve amaçların kadınlara ve topluma iletilmesi amacıyla teşkilatın yaygınlaşması için çalışır. Soroptimistliğin tanınması için gayret saf eder.

 

Başkan

Ayşegül Topdemir

İstanbul

Üye

Sevinç Şanlı

İçel

Üye

Ayşen Sevin

Ankara

Üye

Seyda Demirel

Adana

 

BURS KOMİSYONU

 

Komisyon bir Başkan ve en az üç üyeden oluşur. Komisyon Başkanının Kulüp Başkanlığı veya TSKF Yönetim Kurulu kademelerinde görev almış olması gereklidir. SI, SIE ve TSKF stratejileri ile uyumlu biçimde eğitim ile ilgili projeler üretmek ve tasarlanmış olanların uygulamasını gerçekleştirmek, takip etmek, geliştirmek ve kulüplerimizde uygulanmasını sağlamak amaçlarındandır.

 

Başkan

Aynur Üner

Boğaziçi

Üye

Duygu Sezginer

Seyhan

Üye

Aygün Özel

Ataköy

 

EDİTÖR

 

Federasyonun yayın işlerinden sorumludur. Editörün aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.

Gazetecilik veya iletişim alanında uzmanlık

Yazarlık ve editörlük deneyimi

Yabancı dil olarak tercihen İngilizce veya Fransızca bilgisi

TSKF organizasyonu, hedefleri ve projeleri konusunda tam bilgili

Grafik dizayn konusunda tecrübe

Bilgisayar tekniklerine hâkimiyet

Yaratıcı ve yerinde karar verebilme yeteneği

Editör

Nilgün Karaismailoğlu

-

Editör Yardımcısı

Nükhet İzmiroğlu

Göztepe

 

 

TSKF TOPLUM EĞİTİM MERKEZLERİ

 

Gültepe TEM

Başkan

Betül Sünnetçiler

Ataköy

Atatürk TEM

Başkan

Mizyel Zorluoğlu

Oran

Başkent TEM

Başkan

Zehra Aksu

Gaziosmanpaşa

Ege TEM

Başkan

Mine Kozlubel

İzmir

 
 

 

BALAT KOMİSYONU

 

Başkan

Hülya Kesim

Şişli

 

 

SI 2015 İSTANBUL DÜNYA KONVANSİYONU LOKAL KOMİTE

 

Lokal Komite Başkanı

Emine Erdem

Etiler

Lokal Komite Program Direktörü

İnci Erdem Artan

Etiler

Lokal Komite Program Direktör

Asistanı

Esra Disperati

Beykoz

Yerel Komite Program

Asistanı

Beril Atakul

Marmara

 

SI 2015 İSTANBUL DÜNYA KONVANSİYONU

 

Konvansiyon Başkanı

Emine Erdem

Etiler

Konvansiyon Saymanı

Yasemin Özeş

Etiler

 

DENETLEME KURULU

 

Aynur Güngör

Kordon

Serpil Çamoğlu

Eskişehir

Betül Elmasoğlu

Karşıyaka

Yedek Üye

Aliye Ezgi

Uludağ

Yedek Üye

Gül Gürses

Göztepe

Yedek Üye

Emine Şener

Pendik