Burslar

 

Burs imkanları: Türkiye’deki Soroptimistler yıllık olarak kulüplerin belirlediği genç kızlara burs imkanı sağlıyorlar. Ayrıca her yıl 1 öğrenciye “Sadun Katipoğlu üstün başarı bursu” veriliyor. 2018 yılında 6’sı ilk/orta öğretim(ilkokul ve ortaokul), 24’ü lise(lise, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 339’ı lisans(üniversite fakülte, yüksekokul), 4 tanesi lisans üstü(yüksek lisans) ve 1 tanesi atölye eğitimi olmak üzere 374 öğrenciye toplamda 674.000 lira burs imkanı sağlandı. Ayrıca TS Barış ve Çağdaşlık projesi kapsamında sanat eğitimi gören 2 genç kızımıza burs verildi.

 

BURSLARA İLİŞKİN VERİLER 2016-2018

 

Bursiyer Sayısı:374

Bursiyer Eğitim Dağılımı(kişi)

İÖ

6

Lise

24

Lisans

339

Lisans Üstü

4

Sertifika Eğitimi

1

Toplam Verilen Burs Sayısı374

Toplam Burs Maliyeti(TL)674.000 TL

Toplam Kurs Maliyeti(TL)0,00