İş Birliği Yaptığımız Kurumlar

Soroptimist Örgütünün İşbirliği Yaptığı Kuruluşlar:

Ulusal Kuruluşlar

Kamu Kuruluşları
Özel Sektör Kuruluşları
Belediyeler,Muhtarlar.Barolar 
Okullar ,Üniversiteler, Eğitim Kurumları 
AB, Elçilikler, Kalkınma Ajansları gibi hibe kaynakları,
Sivil Toplum Örgütleri, Vakıflar, Platformlar 
Kültür Sanat Kuruluşları
İstanbul Kadın Kuruluşları
Global Compact Türkiye

Avrupa Soroptimist Federasyonunun İşbirliği Yaptığı Uluslararası Kuruluşlar

Avrupa Konseyi (coE)
Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı. (OSCE)
Avrupa Kadın Lobisi (EWL)
BM Ekonomik ve Sosyal Komite (ECOSOC)

Uluslararası Soroptimist Örgütünün işbirliği yaptığı Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar

BM Ekonomik ve Sosyal Komite (ECOSOC)
Kadının Statüsü Konseyi (CSW)
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
BM Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
BM Çevre Programı (UNEP) 
BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP)