Çalışma Alanları

TEMEL FAALİYETLERİMİZ
 
TSKF’nin hedefleri doğrultusunda ve beş ana çalışma odağında düzenli olarak gerçekleştirdiği temel faaliyetler,
 
  • Eğitim
Eğitim bursları verilmesi, liderlik akademileri, eğitici gençlik kampları ve mentörlük programlarının yanı sıra çeşitli atölye, seminer ve konferanslar düzenlenmesi, kütüphaneler, toplum eğitim merkezleri ve derslikler yapılması, kitap ve ders materyalleri temini
 
  • Kadının Ekonomik Güçlenmesi
Meslek edindirme kursları açılması, finansal okur-yazarlık, e-ticaret, markalaşma, muhasebe, bütçe eğitimleri düzenlenmesi, kadın üretiminin ve kadın ürünlerinin satışının artmasına yönelik kanalların geliştirilmesi, kadın temsilinin niteliksel ve niceliksel olarak düşük olduğu bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, siyaset ve sanat alanlarında eğitim alacak kız çocuklarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi 
 
  • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Toplumsal cinsiyet eşitliği algı ve pratiğinin tüm topluma yayılması, kadına yönelik cinsiyet temelli her tür şiddetin, çocuk istismarının ve çocuk yaşta evliliklerin sonlanması, şiddet mağduru kadın ve çocukların sosyo-psikolojik durumlarının iyileştirilmesi ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak üzere, sığınma evleri, ceza evleri ve kız yurtlarında program odaklı projelerin yanısıra ana akım ve sosyal medya üzerinden farkındalık artırıcı savunma odaklı projeler yürütülmesi, kadını ilgilendiren yasalarla ilgili olarak kadınlara eğitimler düzenlenmesi, mevcut yasaların iyileştirilmesine yönelik lobicilik faaliyetleri, geniş tabanlı cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmesi
 
  • Sağlık
Kadınların sağlık hizmetlerine erişimlerini artırmak amacıyla kadın sağlığı, hijyen, kadın kanserleri, çocuklarda sağlıklı beslenme konularında eğitimler verilmesi, kadınların çalışma koşullarının özellikle sağlıksız olduğu alanların iyileştirilmesi, bebek ölümlerinin azaltılması gibi konularda hizmet odaklı projeler yürütülmesi
 
  • Sürdürülebilir Çevre
Sürdürülebilir çevre, iklim değişikliği, dünya su problemi, sağlıklı gıdaya ulaşım, atık yönetimi, geri dönüşüm konularında eğitimler verilmesi, farkındalık projeleri yürütülmesinin yanısıra, ağaçlandırma, ata tohumu ve kompost projeleri gerçekleştirilmesi şeklindedir. 
 
TSKF, yalnızca son 3 yıl içinde (2019-2022) Türkiye çapında hayata geçirdiği, 1,614,332 Euro’luk toplam bütçeli 1223 projede, 3Bakanlık, 4Valilik, 6 Genel Müdürlük/Başkanlık, 17 İl Müdürlüğü, 3 Kaymakamlık, 6’sı Büyükşehir olmak üzere 21 Belediye, 6 Kent Konseyi, 6 Muhtarlık, 7 Baro, 9 Sanayi & Ticaret Odası, 12 Üniversite, MEB’e bağlı 36 Okul, 9 Halk Eğitim Merkezi, 3 Cezaevi, 11 Hastane, 11 Sanat & Kültür Merkezi, 2 Orkestra, aralarında TEMA ve ZİÇEV’in de olduğu 9 Vakıf, TEGV, Habitat, UCIM de dahil olmak üzere 74 Sivil Toplum Örgütü, 2 Kooperatif, Hürriyet ve National Geographic dahil olmak üzere 5 Basın Yayın Kuruluşu, 1 Yabancı Konsolosluk, aralarında UNICEF, ICF ve AB birimlerinin de olduğu 5 Uluslararası Kuruluş, Coca-Cola Company, Microsoft, Singer, Vestel gibi firmalar dahil olmak üzere 50 özel sektör kuruluşu, 2 Kız Futbol takımı ile proje ortaklığı gerçekleştirmiş ve 60 binin üzerinde kadın ve kız çocuğunun hayatına katkı sağlamıştır.