Eylem Planı

SI PROGRAM HEDEFLERİ (2015-2019)

 

Hedef 1 Eğitim, güçlendirme veya fırsatlar sağlama yollarıyla kadınların ve kız çocuklarının hayatlarını ve durumlarını iyileştirerek; 

    • Örgün ve yaygın öğrenim fırsatlarına erişimi arttırmak,

    • Kadınların istihdamı için; ekonomik açıdan güçlendirme ve sürdürülebilir olanaklara erişimi geliştirmek,

    • Kadın ve kızlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmak ve çatışma çözümü süreçlerine kadınların katılımını sağlamak, 

    • Kadın ve kız çocuklarının gıda güvenliğini ve mümkün olan en yüksek sağlık standardına erişimlerini sağlamak,

    • Doğal afetlerin ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltarak ve çevresel sürdürülebilirliği geliştirerek kadın ve kız çocuklarının özel ihtiyaçlarını karşılamak.

 

 Hedef 2 Kadınların ve kız çocuklarının eğitim ve liderlik olanaklarına erişimlerinin artması için küresel bir ses olarak;

   • Uluslararası Soroptimist’in tüm düzeylerde bir savunucu olarak konumunu güçlendirmek ve iyileştirmek,

   • Uluslararası Soroptimist’in uluslararası profilini ve görünürlüğünü arttıracak ortaklıklar ve faaliyetleri yoğunlaştırmak,