Başkanın Teması

BAŞKANIN MESAJI

3 Ekim 1921 tarihinde ilk soroptimist kulubunün 80 kurucu üye ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya Eyaleti’nin Oakland kentinde açılmasında  benimsenen ilk slogan “QUALITY, HARMONY, SERVICE” tir. Bunun Türkçe karşılığı, “KALİTE, UYUM ve HİZMET”tir. Bu slogandaki başlıkların daha açık bir tanımını ise, KALİTE: Meslekte, iş hayatında ve sosyal hayatta her bakımdan yüksek ahlak ilkelerine bağlı kalmak; UYUM: İyi niyet ve anlayışla tüm Soroptimistler arasında birlik ve dostluk duygusunu geliştirmek ve dünyada barışı sağlamak; HİZMET: Yakın çevrede, yurtta ve dünyada insanlara hizmet etmektir. Soroptimistliğin ilke ve amaçlarında her zaman DOSTLUK, DAYANIŞMA ve BARIŞ ön plandadır.

Biz de 2018-2020 dönemi sloganımızı “#BirlikteBaşaracağız” olarak belirlerken SI tarafından belirlenen aşağıdaki beş odağımızda üyelerimiz arasındaki dostluk ve dayanışma içinde başarılı çalışmalar hedeflemekteyiz.

 

-          Kadınlara ve Çocuklara Karşı Şiddet : Kadın ve kızlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmak ve çatışma çözümü süreçlerine kadınların katılımını sağlamak.

-          Eğitim: Örgün ve yaygın öğrenim fırsatlarına erişimi artırmak.

-          Ekonomik ve Sosyal Gelişme Kadınların istihdamı için; ekonomik açıdan güçlendirme ve sürdürülebilir olanaklara erişimi geliştirmek.

-          Sağlık Kadın ve kız çocuklarının gıda güvenliğini ve ulaşılabilir en yüksek sağlık standardına erişimlerini sağlamak.

-          Çevresel Sürdürülebilirlik Doğal afetlerin ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltarak ve çevresel sürdürülebilirliği geliştirerek kadın ve kız çocuklarının özel ihtiyaçlarını karşılamak.

 

Türkiye’de 37 kulüp ve 1008 üyesiyle Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu toplumumuzda kadının statüsünü daha da yükseltmek için çalışmalarına devam edecektir.

 

Saygılarımla,

Nur Velidedeoğlu Kavuncu

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu 

Başkan