8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Sevgili Soroptimistler,


Birleşmiş Milletler’ in toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan birimi UN Women, her sene Dünya Kadınlar Günü için bir tema belirlerken bu temalarında her zaman “EŞİTLİK” mesajını vurgulamaya önem vermektedir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları ile kadın-erkek eşitliğini tam olarak sağlaması yönünde üyelerine çağrıda bulunmaktadır.
Hepimiz biliyoruz ki, kadın hakları ve eşitlik sadece Kadınlar gününde konuşulmamalı; bu toplumsal bilince dönüştürülmelidir. Çünkü, yıllar süren çalışmalara rağmen toplumsal cinsiyet kalıpları en fazla kadınları olumsuz yönde etkilemeye devam etmekte, yine kadınlar daha önce de olduğu gibi, bireysel haklarından yoksun, yaşamlarına devam etmektedirler. Kadınların kamusal alanda rol almaları, karar verici konumda olmaları eşitlikten halâ çok uzaktır.
İnsan nüfusunun yarısının ayrımcılık nedeniyle geri kaldığı bir ortamda ekonomik büyüme, toplumsal istikrar ve sürdürülebilir kalkınmadan bahsetmek mümkün olamaz.
Biz Soroptimistler, varoluş amacımız “Dünya Kadınlarının Sesi” olarak kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi ve yaşamın her alanında başarı ile rol alabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

Soroptimist sevgi ve saygılarımla,


Nur Velidedeoğlu Kavuncu
TSKF Başkanı
2018-2020